Tvoríme pre vašu spokojnosť

Hliníkové výrobky

Interiérové okná a dvere MB-45

MB-45 dvereB-45 je moderný hliníkový systém slúžiaci na výrobu konštrukcií bez požiadaviek na tepelnú izoláciu a to ako pre interiérové, tak aj exteriérové použitie napr. rôzne typy priečok, posuvné dvere ovládané ručne aj automaticky, lietačky, vitríny, výkladné skrine a ostatné priestorové konštrukcie.

Konstrukčná hĺbka profilu okna je: 45 mm (rám), 54 mm (krídlo) a pri dverách: 45 mm a 45 mm. Výsledkom tejto hĺbky je efekt jednoliatého povrchu z vonkajšej  strany po zavretí - v prípade okna tiež efekt licovaného povrchu krídel a rámu - v prípade dverí. Týmto tvarom profilov sú konštrukcie dverí a okien elegantné a odolné.

Tesnosť zaisťuje špeciálne tesnenie zo syntetického kaučuku EPDM, ktorý zaručuje odolnosť proti stárnutiu aj pri dlhoročnom používaní.

Charakteristickou vlastnosťou systémov je jeho úzké spojenie s okennými a dvernými systémami  MB-60 a MB 70. Univerzálnosť a atraktivitu systému dodatočne zvätšuje možnosť voľby medzi niekoľkými variantami riešení v prípade rôzných konstrukčných detailov, napr. spodné utesnenie krídla dverí, utesnenie posuvných dverí, tvar zasklievacích líšt, tvar a výška dverných prahov.Systém dovoľuje použtie izolačných dvojskiel s hrúbkou od 2 mm do 34 mm v krídlach okien a hrúbkou od 2 mm do 25 mm v pevných oknách a dverných krídlach.

 

Exteriérové okná a dvere MB-60

Systém MB-60 je kompletný systém pre výrobu hliníkových konštrukcií s tepelnou izolácio. MB-60 je vhodný na výrobu okien, stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale zároveň ponúka dostatočnú konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov.

Profily majú trojkomorovú stavbu. Konstrukčná hĺbka profilu hliníkového okna je 60 mm (rám) a 69 mm (krídlo), pri dverách je 60 mm (rám aj krídlo). Toto prevedenie vytvára jednoliatú plochu z vonkajšej strany po uzavretí v prípade okien a efekt povrchu krídel a zárubne v prípade dverí.

Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 2,0–3,2W/m2K podľa EN ISO 10077 v závislosti na použitých profiloch a príslušenstvu. V systéme sú použité profilované tepelné mosty tvaru omega v šírke 24 mm (okna) a 14 mm (dvere) z polyamidu, zosilnené skleneným vláknom. Tvar mostu zvyšuje pevnosť profilov a uľahčuje ich odvodnenie, čo zaisťuje správnu tepelnú izoláciu v akýchkoľvek atmosferických podmienkach. Tesnenie z EPDM zaručuje dobrú termickú izoláciu krídel dverí, a tiež nepriepustnosť prieniku vody a vzduchu.

 

Exteriérové okná a dvere MB-70

MB-70 je moderný hliníkový systém slúžiaci k uskutočňovaniu vonkajších stavieb s požiadavkami na tepelnú a akustickú izoláciu napr. rôzné typy okien, dverí, vitrín a priestorových konštrukcií.

Profily tohto systému sú trojkomorové. Konstrukčná hĺbka profilov okna je: 70 mm (rám), 79 mm (krídlo) a pri dverách: 70 mm a 70 mm. Takto zvolené hĺbky profilov rámu a krídla dávajú efekt jednej plochy z vonkajšej strany po zatvorení - v prípade okna, a tiež efekt licovania povrchov krídel a rámov - v prípade dverí. Tento tvar profilov dovoľuje získať elegantné a pevné konštrukcie dverí a okien.

Systém MB-70 je charakterizovaný veľmi nízkou hodnotou súčiniteľu prestupu tepla U vďaka použitia špeciálnych teplotnych mostov a tesnení. Toto má veľký význam v dobe rastúcich požiadaviek na hospodárenie s energiou a ochranu životného prostredia. Súčiniteľ U pre konštrukcie systému MB-70 v závislosti na použitých profiloch a príslušenstve má hodnotu od 1,5 do 2,39 W/m2K. V systéme sú použité profilované tepelné mosty v tvare „omega" so šírkou 34 (okna) a 24 (dvere) mm z polyamidu zpevneného skleneným vláknom. Ponúkaný tvar vložiek zvyšuje tuhosť profilov v porovnaní s plochými mostami a uľahčuje odvodnenie profilov a zabezpečuje vhodnú tepelnú izoláciu za každého počasia. Tepelné mosty použité v oknách majú dodatečné utesnenie na spoji profilov a mostu, a výstupky ddeliace komoru mostu na tri časti medzi vonkajšími a vnútornými hliníkovými profilmi. Tesnosť je zabezpečená použitím špeciálnych tesnení z dvojzložkového syntetického kaučuku EPDM, ktorý nepodlieha stárnutiu ani pri dlhoročnom používaní a má veľmi dobré tepelné izolačné vlastnosti.

 

Exteriérové okná a dvere MB70 HI - zateplené

Jedná sa o profilovú  radu MB70 so zateplenými dištančnými komorami pomocou špeciálnych izolačných vložiek s len malým cenovým navýšením oproti bežnému profilu MB70.

Zmenšenie tepelného prestupu dverí už od Ud = 1,1 W/m2K a okien od Uw = 1,0W/m2K , v závislosti od prevedenia.

Vhodné ku kombinácii vchodových dverí MB70 HI s okenným profilom REHAU - SYNEGO .

 

 

 

 

Protipožiarne systémy MB-78EI

Systém protipožiarných stien MB-78EI slúži k výrobe vnútorných alebo vonkajších protipožiarných stien s jedno- alebo dvojkrídlovými dvermi triedy požiarnosti odolnosti EI15, EI30, EI45 alebo EI60 podľe normy PN-B-02851-1 a PN-E 13501-2. Tento systém je do veľkej miery kompatibilný so štandardnými okenno-dvernými systémami firmy ALUPROF S.A. - mají společné profily, detaily, kovanie a opracovanie, atď.)

Konštrukcia systému MB-78EI se opiera o hliníkové profily s tepelným mostom. Konštrukčná hĺbka profilov je 78 mm. Profily sú charakteristické nízkou hodnotou súčiniteľu prestupu tepla U vďaka použitiu špeciálnych profilovaných tepelných mostov so šírkou 34 mm.

Systém umožňuje zasklenie všetkými typmi ohňuvzdornými sklami zodpovedajúcich tried (hrúbka výplne od 6 do 49 mm).