Tvoríme pre vašu spokojnosť

Fatrafol

Ploché strechy

Pokiaľ si zákazník želá plochú strechu ponechať, naša spoločnosť ponúka rekonštrukciu strechy hydroizolačným systémom FATRAFOL. Takýto systém je určený pre strechy jednoplášťové, dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy pochôdzne, nepochôdzne, s násypom kameniva alebo so záhradníckou úpravou. Strešná fólia FATRAFOL-S môže byť položená na všetky bežné podklady starších objektov.

 

Prednosti strešných hydroizolačných fólií:

  • vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
  • veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
  • vysoká priepustnosť pre vodné pary
  • odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • vynikajúca zvariteľnosť a spracovateľnosť
  • minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
  • minimálne požiarne zaťaženie objektu
  • hygienická a ekologická nezávadnosť

           

1. Strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810,

2. a 3.tepelná izolácia,

4.podkladná textília,

5.parozábrana,

6.stropná konštrukcia