Tvoríme pre vašu spokojnosť

Drevené konštrukcie

V mnohých prípadoch si v dnešnej dobe majitelia bytových domov pri rekonštrukcii strechy zvolia zmenu typu strechy z plochej na sedlovú. V takýchto prípadoch dodávame väzníkovú konštrukciu z certifikovanej výroby. Výhodou väzníkovej konštrukcie je rozpon až 30 m bez podpery, rýchla a jednoduchá montáž, úspora spotreby reziva a možnosť akéhokoľvek tvaru.

    

Na takýto typ strešnej konštrukcie používame plechovú krytinu podľa výberu jednotlivého zákazníka. Pokiaľ je existujúca konštrukcia v dobrom stave, je postačujúca len čiastočná oprava konštrukcie. Okrem plechových krytín pokrývame konštrukcie samozrejme aj betónovými a pálenými strešnými krytinami. Pod takýto typ krytín odporúčame zateplenie polystyrénovými doskami, minerálnou vlnou, alebo fúkanou izoláciou. Výber druhu izolácie záleží od zákazníka.