Tvoríme pre vašu spokojnosť

Krémová injektáž

NAMI VYKONANÉ TLAKOVÉ KRÉMOVÉ INJEKTÁŽE SÚ PREUKÁZATEĽNE NEJÚČINNEJŠÍMI METÓDAMI VO SVOJICH  KATEGÓRIÁCH

Tlaková injektáž muriva je neoddeliteľnou súčasťou stavebných postupov pri odvlhčení spodnej stavby v obore sanácie vlhkého muriva. Máme za to, že tlaková krémová injektáž muriva je v obore sanácie a odvlhčenia nenahraditeľná, respektíve nenahraditeľná v mnohých prípadoch. Je to najšetrnejšia metóda ku stavbe, na rozdiel od väčšiny mechanických metód, ako je napríklad narážanie nerezových plechov do muriva, alebo podrezanie diamantovým lanom a iné.  Všetky tieto metódy sú násilné hlavne pre staršie objekty z dôvodu razantného zásahu do konštrukcie stavby, čím hrozí riziko narušenia statiky objektu. Pri zhotovení hydroizolačnej clony v murive chemickou tlakovou injektážou, tieto vyššie uvedené riziká nehrozia. To ale neznamená, že je neplnohodnotná. V prípade, že sa injektáž vykoná bezchybne, to znamená, že pri vhodnom výbere druhu injektáže za použitia kvalitnej injektážnej hmoty a dodržaní technologických postupov pre danú injektáž muriva, je výsledok 100%ne plnohodnotný, ako je tomu napríklad u mechanického zhotovenia hydroizolácie muriva. To znamená, že kvalitne a odborne zhotovená chemická injektáž muriva plne nahrádza tzv.podrezanie muriva alebo odkopom zhotovenú izoláciu podúrovňového muriva.

Prečo nedoporučujeme odďaľovať sanácie vlhkého muriva Vášho objektu?

Je to z dôvodu, že nadzemné murivo, ktoré je trvalo zvlhčené vzlínajúcou vlhkosťou je vystavené premŕzaniu v zimnom období, ktoré urýchľuje proces rozpadu stavebných materiálov.  Dlhodobé mokré murivo sa zasoľuje, a nakoľko soľ je hydroskopická, omietka i murovacie materiály nevysychajú, a to ani v suchom období a to preto, že murivo i omietka nasýtená soľami pohlcuje vodnú paru i zo vzdušnej vlhkosti. Ďalším dôvodom sú tepelné straty. Ďalej, pokiaľ by ste chceli tento objekt zatepliť a príčiny vlhnutia spodnej stavby  by ste neodstránili, stane sa, že sa vlhkosť začne intenzívnejšie objavovať vo vnútorných priestoroch. Následne sa začnú objavovať plesne, ktoré sú pre zdravie nebezpečné a veľmi toxické.

Čo sa deje pri dlhodobom vlhnutí muriva stavieb?

  • Nenávratná deštrukcia murovacích a povrchových materiálov

  • Zvýšené tepelné straty

  • Zdravotné riziko v obytných priestoroch

  • Estetické hľadisko (vlhké mapy, soľné výkvety a pod.)

Orientačný cenník tlakovej injektáže (momentálne sa upravuje)