Tvoríme pre vašu spokojnosť

Drenáže

Drenážne odvodňovacie systémy sú neoddeliteľnou súčasťou v obore sanácií objektov.

Drenážny odvodUložení a zaústění drenážní hadice v betonovém lůžkuňovací systém má tú funkciu, že odvodňuje vodu, ktorá sa zhromažďuje okolo muriva z dôvodu nedostatočnej priepustnosti spodnej vrstvy horniny pod základom objektu, odtečením od  muriva. Pri výdatnejších dažďoch dochádza k vsakovaniu do priepustnej vrstvy horniny a pri presýtení zrážkovou vodou dochádza k dvíhaniu spodnej vody a tým sa ocitá obvodové murivo po úrovňou terénu doslova pod vodou, a tým môže dochádzať k presakovaniu vody do objektu prípadne podláh. Tento sa sa často vyskytuje pri objektoch s podzemnými podlažiami. I najlepšie vykonaná izolácia proti vlhkosti väčšinou nezabráni pôsobeniu tlakovej vody a skôr či neskôr nezabráni prieniku vlhkosti do objektu. Ako sa hovorí: voda si cestu nájde. Už sme spomínali, že drenážny systém neslúži ako odvetrací systém, ale len na odvod vody od objektu v podúrovňovej časti. Pokiaľ sa tam nikdy žiadna voda nenazbiera, nemá čo odtiecť, potom sú vynaložené prostriedky pre zhotovenie drenáže zbytočné. Naopak, pri objektoch, u ktorých sa vyskytuje problém s akumulovaním vody okolo objektu, je zhotovenie drenážneho systému nutné!

Prevedenie drenážneho systému:
Obsypaná drenážní hadice štěrkem
Po dostatočnom vyhĺbení výkopu (viz výkopy a hydroizolácie stavieb) zhotovujeme betónové lôžko v tvare žlabu, ktorý bude v miernom spáde okolo obvodovej steny. Tento žlab by mal byť zaizolovaný bitúmenovou stierkou AquaStop Bitumen 2K s kompaktným napojením na zvislú bitúmenovú hydroizoláciu steny. Do tohto dôžka vložíme geotextíliu. Následne vložíme drenážnu perforovanú (dierovanú) rúru s priemerom minimálne 100mm v delej dĺžke výkopu. Táto drenážna rúra sa obsype štrkom frakcie 16/22 alebo 16/32 (prípadne doporučovaným v PD). Výška a šírka obsypu by mala byť minimálne 40cm. Potom sa geotextília prehodí v hornej časti cez seba z oboch strán s dostatočným prekrytím, aby sa časom neznehodnotilo štrkové lôžko s drenážnou rúrou.

Jedna z možností zaústění odtoku drenážního potrubí

Posledným krokom je vhodné zaústenie drenážnej rúry pre odvod vody. Je niekoľko možností, ktoré sa musia na mieste zvážiť, pretože odvod vody musí byťstále v spáde a to nie vždy vychádza pre napojenie do kanalizácie. V týchto prípadoch sa vyústenie rieši trativodnou jamou, vyústením do svahu, a podobne. Odvod vody z drenážnej rúry až k vhodnému vyústeniu musí byť spojený klasickým kanalizačným potrubím, aby nedochádzalo k vytekaniu vody  k domu.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka  samostatné injektáže, ale aj kompletné sanačné práce odvodnením objektu a s konečnou povrchovou úpravou sanačných omietok.