Tvoríme pre vašu spokojnosť

DVOJFÁZOVÁ TLAKOVÁ KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ VLHKÉHO MURIVA

Vaše steny zostanú suché!

Pri zhotovovaní našich zákaziek, ako sú napríklad realizácie interiérových omietok, zateplenie fasád, zhotovenie odkvapových chodníkov, prípadne chodníkov vedúcich popri dome, sme sa veľakrát stretli s problémom vlhkých múrov. Z tohto dôvodu sme sa začali zaoberať aj touto problematikou. Z neskutočne veľkého množstva možných spôsobov sanácií muriva sme dospeli k názoru, že je úžasné tento problém vyriešiť so 100%nou účinnosťou, šetrným spôsobom k samotnej stavbe ako takej a to krémovou injektážou. Výhodou je samozrejme šetrný prístup k stavbe, rýchla aplikácia a výhodná cena. Preto vedenie, aj zamestnanci našej spoločnosti prešli školením na dvojfázovú tlakovú krémovú injektáž muriva prípravkom AquaStop Cream®.

 

V prvom rade by sa mal každý človek zamyslieť nad skutočnosťou, že najdôležitejšie je zdravie. Vlhké múry spôsobujú plesne, ktoré sú vysoko zdravotne škodlivé. Druhým dôvodom odstránenia vlhkosti v múre, je nenávratná deštrukcia postihnutých miest stavby. Tretím dôvodom sú preukazujúce sa tepelné straty. Štvrtým dôvodom, nie však zďaleka posledným, je  estetika objektu.

Pokiaľ máte rovnaký problém s vlhkým murivom, prípadne Vám presakuje tlaková voda do objektu na základe zle vykonanej hydroizolácie, ponúkame Vám naše rozšírené služby:

 
 
Našim cieľom je odovzdať dobre odvedenú prácu a tým uspokojiť nášho klienta. Vykonávame bezplatné prehliadky a následne vypracujeme návrh riešenia sanácie vlhkého muriva a konštrukcie objektu. Následne vypracujeme cenovú ponuku. Po uzatvorení objednávky pristúpime v dohodnutom termíne na odbornú realizáciu sanačných prác, v prípade potreby prípravných (výkopy a hydroizolácie), ale aj ostatných dokončovacích prác (Izolačné stierky a sanačné omietky). Po vykonaní diela vyhotovíme preberací protokol a faktúru s dohodnutou splatnosťou.
 
 
Objednajte si naše služby cez kontaktný formulár v sekcii Kontakt