Tvoríme pre vašu spokojnosť

Omietky

Povrchová vrstva

Skladba, druh, štruktúra a farebný odtieň konečnej povrchovej úpravy sú určené v stavebnej dokumentácii. Konečnú povrchovú úpravu tepelnoizolačných systémov môžu tvoriť štrukturálne tenkovrstvové omietky - akrylátové, silikátové alebo silikónové. Pred nanesením omietky sa vykonáva základný penetračný náter. Nanášanie omietok sa môže robiť až po dokonalom zaschnutí penetračného náteru (min. 24 hodín).

 

Omietky sa nanášajú v dvoch fázach so špecifickými nárokmi na nanášanie. V prvej fáze sa omietka nanáša spravidla ručne hladítkom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna podľa druhu omietky zhora dole na suchý neznečistený penetrovaný podklad. Nanáša sa postupne na malé plochy cca 2m². Pri nanášaní treba dbať na to, aby sa omietka na kraji pracovného záberu neroztierala do stratena, aby sa tak na kraji netvorili rýchlo schnúce kliny a miesta s odlišnou štruktúrou. Ihneď po nanesení alebo krátkom zavädnutí nanesenej omietky sa pokračuje druhou fázou - priamočiarymi alebo krúživými pohybmi plastovým hladítkom s minimálnym prítlakom sa vytvorí požadovaná štruktúra omietky. Každý ďalší pracovný záber musí nadväzovať na čerstvú povrchovú úpravu.

 

Pohľadovo ucelené plochy sa musia robiť v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Prerušenie prác je prípustné iba na hranici dvoch farebných odtieňov, na nárožiach a na iných vodorovných a zvislých hranách. Ukončenie a napojenie rôznych farebných odtieňov na ploche sa robí pomocou papierovej pásky.

 

Spolupracujeme s výrobcami omietok: