Tvoríme pre vašu spokojnosť

Naša spoločnosť ponúka stavebné práce vyškolenými  certifikovanými pracovníkmi:

 

                  

    Certifikácia spoločnosťou    Certifikácia spoločnosťou     Certifikácia spoločnosťou        Certifikácia spoločnosťou

                  EXTHERM                                 WEBER                                     BAUMIT                                     CAPAROL

             

Certifikát dôveryhodnej         Licencia TSUS na zhotovenie    Osvedčenie o autorizácii               Certifikát zhody            

                 firmy                                        ETICS                                                  frimy       

                    

Certifikát o zaškolení aplikácie              Certifikát o zaškolení injektáží muriva                          Potvrdenie o verejnom

systémov a produktov značky PCI                                                                                                                obstarávaní